Menu
PLENG
12.06.2020

Referat mec. Michalaka w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ

Mec. Michalak wygłosił w dniu 6.03.2020 referat pt. „Dyrektywa 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych- regulacja konsumencka czy ingerencja w stosunki prawnoautorskie?"

06.11.2019

Sąd Najwyższy o tajemnicach przedsiębiorstwa w sprawie mec. Michalak

Mec. Michalak reprezentował norweską spółkę w zwycięskim sporze dot. ochrony tajemnic przedsiębiorstwa w sprawie przed Sądem Najwyższym (sygn. akt: III CSK 217/17)

15.07.2019

Komentarz do prawa autorskiego

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazał się komentarz do prawa autorskiego pod red. dr Arkadiusza Michalaka.

06.02.2019

Ochrona wzorów przemysłowych w sektorze samochodowym

W księdze jubileuszowej z okazji 100 lat rzecznictwa patentowego w Polsce ukazał się artykuł Mec. Michalak o ochronie wzorów przemysłowych w sektorze samochodowym.

05.02.2019

Kształcenie aplikantów rzeczniowskich

Mec. Michalak został powołany przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych do Rady Programowej ds. uaktualnienia programu kształcenia aplikantów rzeczniowskich

04.02.2019

Tajemnica przedsiębiorstwa

Podczas Akademii Rzeczpospolitej organizowanej przez dziennik Rzeczpospolita Mec. Michalak wygłosił prelekcję na temat ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

17.07.2018

Komentarz mec. Michalaka

Komentarz mec. Michalaka dla portalu Wirtualna Polska dot. ochrony prawnoautorskiej zdjęć.

16.07.2018

Artykuł mec. Michalaka

Artykuł mec. Michalaka dot. roszczenia o wydanie uzyskanych korzyści w prawie własności intelektualnej w księdze jubileuszowej poświęconej Prof. Ewie Nowińskiej.

01.09.2017

mec. Michalak wygłosił referat

mec. Michalak wygłosił referat pt. „Wybrane zagadnienia roszczenia o wydanie uzyskanych korzyści w prawie własności intelektualnej” podczas konferencji IP Centrum w dniu 13 września 2017 r.

01.05.2017

Kancelaria Dr Michalaka po raz kolejny w katalogu specjalistycznych kancelarii prawnych serwisu Polski Prawnik

Po raz kolejny kancelaria mec. Michalaka została wymieniona przez portal polskiprawnik.pl wśród specjalistycznych butikowych kancelarii z zakresu własności Intelektualnej.