Menu
PLENG
06.02.2019

Ochrona wzorów przemysłowych w sektorze samochodowym

W księdze jubileuszowej z okazji 100 lat rzecznictwa patentowego w Polsce ukazał się artykuł Mec. Michalak o ochronie wzorów przemysłowych w sektorze samochodowym.

05.02.2019

Kształcenie aplikantów rzeczniowskich

Mec. Michalak został powołany przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych do Rady Programowej ds. uaktualnienia programu kształcenia aplikantów rzeczniowskich

04.02.2019

Tajemnica przedsiębiorstwa

Podczas Akademii Rzeczpospolitej organizowanej przez dziennik Rzeczpospolita Mec. Michalak wygłosił prelekcję na temat ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

17.07.2018

Komentarz mec. Michalaka

Komentarz mec. Michalaka dla portalu Wirtualna Polska dot. ochrony prawnoautorskiej zdjęć.

16.07.2018

Artykuł mec. Michalaka

Artykuł mec. Michalaka dot. roszczenia o wydanie uzyskanych korzyści w prawie własności intelektualnej w księdze jubileuszowej poświęconej Prof. Ewie Nowińskiej.

01.09.2017

mec. Michalak wygłosił referat

mec. Michalak wygłosił referat pt. „Wybrane zagadnienia roszczenia o wydanie uzyskanych korzyści w prawie własności intelektualnej” podczas konferencji IP Centrum w dniu 13 września 2017 r.

01.05.2017

Kancelaria Dr Michalaka po raz kolejny w katalogu specjalistycznych kancelarii prawnych serwisu Polski Prawnik

Po raz kolejny kancelaria mec. Michalaka została wymieniona przez portal polskiprawnik.pl wśród specjalistycznych butikowych kancelarii z zakresu własności Intelektualnej.

05.12.2016

Mec. Michalak wygłosił referat pt.

„Wybrane aspekty procesowej ochrony wzorów przemysłowych” podczas konferencji IP Centrum i DLA PIPER w dniu 9 września 2016 r.

02.03.2016

Udział w spotkaniu ekspertów w Ministerstwie Kultury dot. egzekwowania prawa autorskich

10 marca 2016 r. mec. Michalak weźmie udział w spotkaniu ekspertów w Ministerstwie Kultury dot. egzekwowania prawa autorskich w środowisku cyfrowym i wprowadzeniu nowych instytucji do prawa autorskiego.

01.03.2016

Komentarz do prawa własności przemysłowej

W marcu w wydawnictwie C.H.Beck ukaże się komentarz do prawa własności przemysłowej, którego mec. Michalak jest współautorem i redaktorem.