Menu
PLENG
26.06.2021

Wykład dr Michalaka dla studentów Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie

Dr Michalak wygłosił wykład pt. „Inspiracja-cytat-plagiat-zasady i granice”, podczas Festiwalu Inicjatyw Kreatywnych Separator organziowanego przez Wyższą Szkołę Europejską w Krakowie, 26.06.2021.

19.04.2021

Wywiad dr Michalak dla Polskiego Radia

Dr Michalak udzielił wywiadu dla programu 2 Polskiego Radia dot. „Ochrony dóbr osobistych w filmie”, 19.04.2021

10.11.2020

Wykład dla studentów SPWPS

Dr Michalak wygłosił wykład pt. “Kształtowanie kariery prawniczej- zawód rzecznika patentowego” dla studentów SWPS filia w Poznaniu 10.11.2020 r.

29.10.2020

Wystąpienie dr Michalak na międzynarodowej konferencji

Dr Michalak wygłosił referat pt. „Robot as a new object of property rights-remarks based on the Directive (EU) 2019/771 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the sale of goods.” podczas International Conference: Artificial Intelligence & Human Rights 29-30.10.2020, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Poland.

16.10.2020

Wystąpienie dr Michalaka na konferencji dot. sztucznej inteligencji

Dr Michalak wygłosił referat pt. „Projekt Rozporządzenia Parlamentu UE z 4.05.2020 o odpowiedzialności cywilnej za działania systemów sztucznej inteligencji-krok w dobrym kierunku czy niepotrzebne odstępstwo od zasad ogólnych?” podczas Konferencji „Nowe technologie i sztuczna inteligencja. Aspekty prawne i pratyczne ekosystemu zaufania”. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Prawa i Ekonomii, Kraków 16.10.2020 r.

12.06.2020

Referat mec. Michalaka w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ

Mec. Michalak wygłosił w dniu 6.03.2020 referat pt. „Dyrektywa 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych- regulacja konsumencka czy ingerencja w stosunki prawnoautorskie?"

03.06.2020

Wykład dr Michalaka dla Instytutu Historycznego UW

Dr Michalak wygłosił wykład Prawnoautorskie aspekty działalności naukowej i dydaktycznej na uniwersytecie ze szczególnym uwzględnieniem plagiatu, Instytut Historyczny UW, Kraków-Warszawa 3.06.2020 r.

02.06.2020

Wykład dr Michalak dla samorządu rzeczników patentowych

Dr Michalak wygłosił wykład pt. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z dn. 13.02.2020 (Dz. U. z 2020 poz. 288) dotycząca postępowania w sprawach własności intelektualnej - główne założenia oraz znaczenie dla rzecznika patentowego, dla Okręgu małopolskiego PIRP, Kraków 2.06.2020 r.

06.11.2019

Sąd Najwyższy o tajemnicach przedsiębiorstwa w sprawie mec. Michalak

Mec. Michalak reprezentował norweską spółkę w zwycięskim sporze dot. ochrony tajemnic przedsiębiorstwa w sprawie przed Sądem Najwyższym (sygn. akt: III CSK 217/17)

15.07.2019

Komentarz do prawa autorskiego

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazał się komentarz do prawa autorskiego pod red. dr Arkadiusza Michalaka.