Menu
PLENG
19.05.2011

Warsztaty dr Michalaka

31.05.2011 r. podczas warsztatów " Zakazane klauzule" organizowanych przez Institute for International Research w Warszawie, dr Michalak wygłosi prezentację dotyczącą nieuczciwych klauzul umownych na rynku usług finansowych.

12.04.2011

Kancelaria wspomagała realizację programu w TVN 24

Kancelaria wspomagała realizację programu w TVN 24 poprzez ekspertyzę dotyczącą prawa francuskiego i kwestii uznawalności orzeczeń sądów polskich we Francji.

04.04.2011

Wywiad dr Michalaka dla Radiofonia 100.5 FM

4.04.2011 R. Dr Michalak udzielił wywiadu radiu Radiofonia w zakresie ochrony ideii w prawie autorskim

10.03.2011

Konferencja dr Michalaka

8 kwietnia 2011 r. w Krakowie odbędzie się konferencja " Ustawa o przeciwdzialaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Ocena regulacji" podczas której dr Michalak wygłosi referat pt. " Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w świetle aktualnych i projektowanych regulacji procesowych".

16.02.2011

Artykuł dr Michalaka

W styczniowym numerze czasopisma ECOMANAGER (1/2011) ukazała się druga część artykułu dr Michalaka pt. "Innowacyjność niejedno ma imię cz. II"

15.02.2011

Komentarz mec. Michalaka dla "Rzeczpospolitej"

14.02.2011 r. mec. Michalak udzielił wywiadu "Rzeczpospolitej" w zakresie decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dot. nieuczciwych praktyk rynkowych związanych z oferowaniem produktów w aptekach internetowych.

02.02.2011

Konferencja na Uniwersytecie Warszawskim

1 marca 2011 r. odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim konferencja " Prawo właności intelektualnej w społeczeństwie informacyjnym" podczas, której dr Michalak wygłosi referat pt.Ochrona drobnych monet („Kleine Münze”) jako bariera dla rozwoju internetu ?

02.02.2011

Komentarz mec. Michalaka dla Dziennika Gazety Prawnej

Mec. Michalak udzielił wywiadu Dziennikowi Gazecie Prawnej (numer z 2.02.2011 r.) w zakresie problematyki prawnej dzieł osieroconych.

04.01.2011

Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

W grudniu 2010 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji którego współautorem jest dr Michalak.

15.12.2010

Komentarz mec. Michalaka dla Dziennika Gazety Prawnej

14.12.2010 r. Mec. Michalak udzielił wywiadu Dziennikowi Gazecie Prawnej w sprawie decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącej serwisu pobieraczek.pl.