Menu
PLENG
playrzecznik patentowy krakówrzecznik patentowy Arkadiusz Michalak

Dr Arkadiusz Michalak o konieczności
zmiany przepisów o prawach autorskich
(Sygnały Dnia/Jedynka - Polskie Radio)

Dr Arkadiusz Michalak

Uprawnienia zawodowe:

rzecznik patentowy, radca prawny, European Trade Mark and Design Attorney


Edukacja:

absolwent i doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Studia Podyplomowe:

studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim
z zakresu prawa własności przemysłowej

Szkoły Praw Obcych:


Doświadczenie zawodowe:


Nagrody i wyróżnienia:


Udział w procesie legislacyjnym

Ekspert Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy implementacji Dyrektywy 2005/29/WE dot. nieuczciwych praktyk handlowych

Pozycje akademickie:

Wykładowca na aplikacji rzeczniowskiej
Wykładowca i założyciel Centrum Praw Własności Intelektualej im. H.Grocjusza

Publikacje:

ponad 40 publikacji z zakresu własności intelektualnej i prawa cywilnego

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych

Członek ECTA (European Communities Trade Mark Association).
Członek AIPPI (The International Association for the Protection of Intellectual Property).

Aktywność w samorządzie:

Członek Rady Programowej powołanej przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych ds. uaktualnienia programu kształcenia aplikantów rzeczniowskich