Menu
PLENG
Umowy - przygotowanie, negocjowanie, redagowanie.
Ochrona marki, logotypów, znaków towarowych
i wzornictwa (design).
Internet, oprogramowanie,
portale i domeny internetowe.
Ochrona praw autorskich, twórców i wykonawców.
Ochrona wynalazków, pomysłów i idei.
Ochrona przed nieuczciwą konkurencją, nieuczciwymi praktykami rynkowymi i bezzasadnymi procesami.
Prawo reklamy i promocji.
Ochrona czci i dobrego imienia (dobra osobiste).
Ochrona konsumenta i ochrona przedsiębiorców przed UOKiK i rzecznikami praw konsumentów.
Ochrona danych osobowych, dostosowanie do nowych regulacji unijnych w zakresie danych osobowych (RODO)