Menu
PLENG
Pokaż wszystkie usługi

Umowy - przygotowanie,negocjowanie, redagowanie

Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem umów z zakresu prawa gospodarczego i umów z zakresu własności intelektualnej, takich jak umowy przenoszące prawa np. autorskie czy prawa ze znaków towarowych, umowy licencyjne, umowy o świadczenie usług marketingowych, umowy o organizację eventu, umowy dotyczące portali internetowych, wydarzeń sportowych i kulturalnych, umowy o produkcję i koprodukcję filmu. Dzięki dogłębnej znajomości prawa własności intelektualnej jesteśmy w stanie optymalnie zabezpieczyć interesy naszych klientów.

Przykładowe doświadczenie: