Menu
PLENG
Pokaż wszystkie usługi

Ochrona marki, logotypów i znaków towarowych i wzornictwa (design)

Walka z piractwem i podrabianiem produktów
Kancelaria zajmuje się walką z piractwem intelektualnym i bezprawnym podrabianiem produktów np. towarów, opakowań i ich oznaczeń, wzornictwa przemysłowego, oraz nielegalnym kopiowaniu oprogramowania.

Reprezentacja przed Urzędem Patentowym, WIPO oraz OHIM
Kancelaria reprezentuje polskich i zagranicznych klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, WIPO oraz Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante. W szczególności w tym zakresie kancelaria dokonuje: zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych, przedłużeń ochrony, prowadzi sprawy sporne, atakuje lub broni znaki towarowe w ramach obowiązujących procedur.

Administrowanie portfolio znaków towarowych
Kancelaria zajmuje się administrowaniem pakietami znaków towarowych posiadanych przez klientów.

Watch service
Kancelaria zajmuje się monitorowaniem kolizji oznaczeń zgłaszanych w Urzędach Patentowych z oznaczeniami klientów, w celu szybkiego wykrycia i przeciwdziałania próbom naruszania praw własności intelektualnej.

Przykładowe doświadczenie: