Menu
PLENG
Pokaż wszystkie usługi

Ochrona przed nieuczciwą konkurencją, nieuczciwymi praktykami rynkowymi i bezzasadnymi procesami

Jednym z podstawowych filarów działalności kancelarii jest zwalczanie i przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w postaci np. walki z byłymi pracownikami przywłaszczającymi tajemnice przedsiębiorstwa, kopiowaniu produktów, używaniu oznaczeń przedsiębiorstwa wprowadzających w błąd. W tej dziedzinie dr Michalak jak autor lub współautor komentarzy do ustaw i szeregu artykułów jest niekwestionowanym autorytetem. Kancelaria z jednej strony reprezentuje poszkodowanych czynami nieuczciwej konkurencji, z drugiej zaś zajmuje się obroną przed oczywiście bezzasadnymi roszczeniami kierowanymi pod adresem firm.

Przykładowe doświadczenie: