Aktualności archiwalne z lat 2010-2021

Dr Arkadiusz Michalak dołączył do Kolegium Recenzentów Monitora Prawniczego (C.H. Beck)

22.10.2021
Referat dr Michalaka dot. sztucznej inteligencji

Referat pt. „Kształtowanie zaufania do systemów sztucznej inteligencji na przykładzie winy w ramach odpowiedzialności deliktowej?” podczas III Konferencji Nowe technologie i sztuczna inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Prawa i Ekonomii, Kraków 22-23.10.2021 r.

20.10.2021
Dr Michalak recenzentem w wydawnictwie C.H.Beck

Dr Michalak dołączył do Kolegium Recenzentów Monitora Prawniczego (C.H. Beck)

16.10.2021
Dr Michalak sędzią Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego PIRP

Dr Michalak został powołany na stanowisko Sędziego Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego na XIV Krajowym Zjeździe Rzeczników Patentowych.

05.10.2021
Udział dr Michalaka w panelu dyskusyjnym międzynarodowej konferencji konsumenckiej

Dr Michalak wziął udział w panelu dyskusyjnym podczas VIII Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej WYZWANIA DLA PRAWA KONSUMENCKIEGO W WYMIARZE GLOBALNYM, REGIONALNYM I LOKALNYM 5 – 6.10.2021 r.

27.09.2021
Mec. Arkadiusz Michalak w tygodniku Newsweek (Nr. 39/2021) o ochronie dóbr osobistych firm

Zapraszamy do lektury

15.09.2021
Mec. Michalak w tygodniku Newsweek (Nr. 39/2021) o ochronie dóbr osobistych firm

Wypowiedź i artykuł mec. Michalaka dla tygodnika Newsweek o ochronie dóbr osobistych firm

01.09.2021
Nowa publikacja dr Michalaka

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia dr Michalaka pt. Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie oprogramowaniem komputerowym w erze sztucznej inteligencji: Seria: Monografie Prawnicze Premiera: Wrzesień 2021 r. Liczba stron: 555

15.08.2021
Dr Michalak wykładowcą Akademii WSB

Dr Michalak poprowadzi zajęcia z prawa własności intelektualnej (Industrial and Copyright Law) dla zagranicznych studentów w Akademii WSB (3. miejsce wśród uczelni niepublicznych w Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2021)

26.06.2021
Wykład dr Michalaka dla studentów Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie

Dr Michalak wygłosił wykład pt. „Inspiracja-cytat-plagiat-zasady i granice”, podczas Festiwalu Inicjatyw Kreatywnych Separator organziowanego przez Wyższą Szkołę Europejską w Krakowie, 26.06.2021.

19.04.2021
Wywiad dr Michalak dla Polskiego Radia

Dr Michalak udzielił wywiadu dla programu 2 Polskiego Radia dot. „Ochrony dóbr osobistych w filmie”, 19.04.2021

10.11.2020
Wykład dla studentów SPWPS

Dr Michalak wygłosił wykład pt. “Kształtowanie kariery prawniczej- zawód rzecznika patentowego” dla studentów SWPS filia w Poznaniu 10.11.2020 r.

29.10.2020
Wystąpienie dr Michalak na międzynarodowej konferencji

Dr Michalak wygłosił referat pt. „Robot as a new object of property rights-remarks based on the Directive (EU) 2019/771 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the sale of goods.” podczas International Conference: Artificial Intelligence & Human Rights 29-30.10.2020, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Poland.

16.10.2020
Wystąpienie dr Michalaka na konferencji dot. sztucznej inteligencji

Dr Michalak wygłosił referat pt. „Projekt Rozporządzenia Parlamentu UE z 4.05.2020 o odpowiedzialności cywilnej za działania systemów sztucznej inteligencji-krok w dobrym kierunku czy niepotrzebne odstępstwo od zasad ogólnych?” podczas Konferencji „Nowe technologie i sztuczna inteligencja. Aspekty prawne i pratyczne ekosystemu zaufania”. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Prawa i Ekonomii, Kraków 16.10.2020 r.

12.06.2020
Referat mec. Michalaka w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ

Mec. Michalak wygłosił w dniu 6.03.2020 referat pt. „Dyrektywa 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych- regulacja konsumencka czy ingerencja w stosunki prawnoautorskie?”

03.06.2020
Wykład dr Michalaka dla Instytutu Historycznego UW

Dr Michalak wygłosił wykład Prawnoautorskie aspekty działalności naukowej i dydaktycznej na uniwersytecie ze szczególnym uwzględnieniem plagiatu, Instytut Historyczny UW, Kraków-Warszawa 3.06.2020 r.

02.06.2020
Wykład dr Michalak dla samorządu rzeczników patentowych

Dr Michalak wygłosił wykład pt. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z dn. 13.02.2020 (Dz. U. z 2020 poz. 288) dotycząca postępowania w sprawach własności intelektualnej – główne założenia oraz znaczenie dla rzecznika patentowego, dla Okręgu małopolskiego PIRP, Kraków 2.06.2020 r.

06.11.2019
Sąd Najwyższy o tajemnicach przedsiębiorstwa w sprawie mec. Michalak

Mec. Michalak reprezentował norweską spółkę w zwycięskim sporze dot. ochrony tajemnic przedsiębiorstwa w sprawie przed Sądem Najwyższym (sygn. akt: III CSK 217/17)

15.07.2019
Komentarz do prawa autorskiego

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazał się komentarz do prawa autorskiego pod red. dr Arkadiusza Michalaka.

06.02.2019
Ochrona wzorów przemysłowych w sektorze samochodowym

W księdze jubileuszowej z okazji 100 lat rzecznictwa patentowego w Polsce ukazał się artykuł Mec. Michalak o ochronie wzorów przemysłowych w sektorze samochodowym.

05.02.2019
Kształcenie aplikantów rzeczniowskich

Mec. Michalak został powołany przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych do Rady Programowej ds. uaktualnienia programu kształcenia aplikantów rzeczniowskich

04.02.2019
Tajemnica przedsiębiorstwa

Podczas Akademii Rzeczpospolitej organizowanej przez dziennik Rzeczpospolita Mec. Michalak wygłosił prelekcję na temat ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

17.07.2018
Komentarz mec. Michalaka

Komentarz mec. Michalaka dla portalu Wirtualna Polska dot. ochrony prawnoautorskiej zdjęć.

16.07.2018
Artykuł mec. Michalaka

Artykuł mec. Michalaka dot. roszczenia o wydanie uzyskanych korzyści w prawie własności intelektualnej w księdze jubileuszowej poświęconej Prof. Ewie Nowińskiej.

01.09.2017
mec. Michalak wygłosił referat

mec. Michalak wygłosił referat pt. „Wybrane zagadnienia roszczenia o wydanie uzyskanych korzyści w prawie własności intelektualnej” podczas konferencji IP Centrum w dniu 13 września 2017 r.

01.05.2017
Kancelaria Dr Michalaka po raz kolejny w katalogu specjalistycznych kancelarii prawnych serwisu Polski Prawnik

Po raz kolejny kancelaria mec. Michalaka została wymieniona przez portal polskiprawnik.pl wśród specjalistycznych butikowych kancelarii z zakresu własności Intelektualnej.

05.12.2016
Mec. Michalak wygłosił referat pt.

„Wybrane aspekty procesowej ochrony wzorów przemysłowych” podczas konferencji IP Centrum i DLA PIPER w dniu 9 września 2016 r.

02.03.2016
Udział w spotkaniu ekspertów w Ministerstwie Kultury dot. egzekwowania prawa autorskich

10 marca 2016 r. mec. Michalak weźmie udział w spotkaniu ekspertów w Ministerstwie Kultury dot. egzekwowania prawa autorskich w środowisku cyfrowym i wprowadzeniu nowych instytucji do prawa autorskiego.

01.03.2016
Komentarz do prawa własności przemysłowej

W marcu w wydawnictwie C.H.Beck ukaże się komentarz do prawa własności przemysłowej, którego mec. Michalak jest współautorem i redaktorem.

01.03.2016
II wydanie komentarza do zwalczania nieuczciwej konkurencji

W lutym, w wydawnictwie Wolters Kluwer ukazało się II wydanie komentarza do zwalczania nieuczciwej konkurencji którego współautorem jest mec. Michalak.

01.02.2016
Komentarz dla Wirtualnej Polski

Mec. Michalak udzielił komentarza dla portalu Wirtualna Polska w zakresie praw autorskich do materiałów IPN.

07.08.2014
Dr Michalak poprowadzi warsztaty z prawa patentowego

Dr Michalak poprowadzi warsztaty z prawa patentowego w ramach Patent Law Summer School organizowanej przez ELSA Poznań w lipcu 2014 r. dla studentów z całej Europy.

10.11.2013
Wystąpienie dr Michalak na międzynarodowej konferencji z zakresu prawa autorskiego CopyCamp.

Podczas międzynarodowej konferencji Copycamp, która odbyła się w dniu 1.10.2013 w Warszawie dr Michalak wygłosił referat pt.” Prawo własności intelektualnej a konkurencja: przypadek bezzasadnych procesów sądowych”

10.11.2013
Wystąpienie dr Michalaka na konferencji z okazji 95 lecia ZAIKSU

Podczas konferencji z okazji 95 lecia ZAIKSU w dniu 20.09.2013 w Warszawie, dr Michalak wygłosił referat pt. „Definicja utworu audiowizualnego w ustawodawstwach zagranicznych”.

27.03.2013
Uczestnictwo dr Michalaka w Forum Prawa Autorskiego

W dniu 27.03.2013 r. dr Michalak uczestniczył w Forum Prawa Autorskiego organizowanego przez Ministra Kultury i Sztuki poświęconego problematyce dzieł osieroconych.

27.03.2013
Wywiad dr Michalaka dla Sygnałów Dnia

Wywiad dla Sygnałów Dnia-Program 1 Polskiego Radia w dniu 27.03.2013 r. dot. zmian w prawie autorskim

16.11.2012
Uczestnictwo w szkole prawa konkurencji w Cambridge

W sierpniu 2012 dr Michalak uczestniczył w EU Competition Law Summer School w Cambridge.

15.11.2012
Nowa publikacja dr Michalaka

W maju 2012 nakładem Wydawnictwa C.H.Beck ukazała się książka dr Michalaka pt. Interes publiczny i jego odziaływanie na powstanie, treści i wyonywanie praw własności intelektualnej.

03.09.2011
Komentarz Dr Michalaka dot. praw do transmisji walki Adamek-Kliczko

29.08.2011 Dr Arkadiusz Michalak udzielił wywiadu Dziennikowi Gazecie Prawnej w zakresie praw do emisji przez sieci kablowe walki Adamek-Kliczko

19.05.2011
Warsztaty dr Michalaka

31.05.2011 r. podczas warsztatów ” Zakazane klauzule” organizowanych przez Institute for International Research w Warszawie, dr Michalak wygłosi prezentację dotyczącą nieuczciwych klauzul umownych na rynku usług finansowych.

12.04.2011
Kancelaria wspomagała realizację programu w TVN 24

Kancelaria wspomagała realizację programu w TVN 24 poprzez ekspertyzę dotyczącą prawa francuskiego i kwestii uznawalności orzeczeń sądów polskich we Francji.

04.04.2011
Wywiad dr Michalaka dla Radiofonia 100.5 FM

4.04.2011 R. Dr Michalak udzielił wywiadu radiu Radiofonia w zakresie ochrony ideii w prawie autorskim

10.03.2011
Konferencja dr Michalaka

8 kwietnia 2011 r. w Krakowie odbędzie się konferencja ” Ustawa o przeciwdzialaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Ocena regulacji” podczas której dr Michalak wygłosi referat pt. ” Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w świetle aktualnych i projektowanych regulacji procesowych”.

16.02.2011
Artykuł dr Michalaka

W styczniowym numerze czasopisma ECOMANAGER (1/2011) ukazała się druga część artykułu dr Michalaka pt. „Innowacyjność niejedno ma imię cz. II”

15.02.2011
Komentarz mec. Michalaka dla „Rzeczpospolitej”

14.02.2011 r. mec. Michalak udzielił wywiadu „Rzeczpospolitej” w zakresie decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dot. nieuczciwych praktyk rynkowych związanych z oferowaniem produktów w aptekach internetowych.

02.02.2011
Konferencja na Uniwersytecie Warszawskim

1 marca 2011 r. odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim konferencja ” Prawo właności intelektualnej w społeczeństwie informacyjnym” podczas, której dr Michalak wygłosi referat pt.Ochrona drobnych monet („Kleine Münze”) jako bariera dla rozwoju internetu ?

02.02.2011
Komentarz mec. Michalaka dla Dziennika Gazety Prawnej

Mec. Michalak udzielił wywiadu Dziennikowi Gazecie Prawnej (numer z 2.02.2011 r.) w zakresie problematyki prawnej dzieł osieroconych.

04.01.2011
Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

W grudniu 2010 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji którego współautorem jest dr Michalak.

15.12.2010
Komentarz mec. Michalaka dla Dziennika Gazety Prawnej

14.12.2010 r. Mec. Michalak udzielił wywiadu Dziennikowi Gazecie Prawnej w sprawie decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącej serwisu pobieraczek.pl.

09.12.2010
Wywiad mec. Michalaka dla telewizji Polsat News

8.12.2010 r. Dr Arkadiusz Michalak udzielił wywiadu dla telewizji Polsat News w zakresie ochrony praw konsumenta w handlu internetowym.

25.11.2010
Artykuł mec. Michalaka

W magazynie Ecomanager nr. 6/2010 r. ukazał się artykuł dr Michalaka pt. Innowacyjność niejedno ma imię cz. I.

17.11.2010
Seminarium dr Michalaka

W dniu 17.11.2010 r. dr Michalak uczestniczył w seminarium „Przedsiębiorczość akademicka-wykorzystanie najlepszych pomysłów w firmach typu spin out i spin off” organizowanego w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

22.10.2010
Konferencja dr Michalaka

W dniu 22.10.2010. Dr Michalak uczestniczył w ECTA Round Table w Krakowie dotyczącym The Community Trademarks and the national trademarks:are they in harmony

04.10.2010
Artukuł dr Michalaka w Rzeczpospolitej

W Rzeczpospolitej z dn.2-3.10.2010 r. ukazał się artykuł autorstwa dr Michalaka pt. „Reklama w internecie a nieuczciwe praktyki rynkowe”.

29.07.2010
Koasekuracja w regułach prawa konkurencji

W numerze 7-8 Miesięcznika Ubezpieczeniowego z 2010 r. ukazał się artykuł dr Michalaka pt. „Koasekuracja w regułach prawa konkurencji”

31.05.2010
Europejski Kongres Gospodarczy

Dr Michalak uczestniczył w dniu 31.05.2010 r. w panelu dotyczącym parków naukowo-technologicznych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

29.05.2010
Wystąpienie dr Michalaka

Podczas XIII Kongresu Brokerów w dniu 29.05. 2010 r. mec. Michalak wygłosił referat pt. „Koasekuracja a niedozwolone porozumienia rynkowe”

04.05.2010
Wystąpienie dr Michalak na seminarium Informatyka Korporacyjna

23 czerwa 2010 r. dr Michalak wygłosi prelekcję pt. Prawnik zewnętrzny jako element wspomagający pracę działu prawnego- uwagi z perspektywy in-housa i prawnika zewnętrznego podczas XIII Seminarium z cyklu Informatyka Korporacyjna organizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie.

04.05.2010
Artykuł dr Michalaka w Przeglądzie Prawa Handlowego

W kwietniowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego ukazał się artykuł dr Michalaka dotyczący ochrony portali internetowych.

20.04.2010
Artykuł dr Michalaka w Rzeczpospolitej

30 kwietnia 2010 r. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dr Arkadiusza Michalak pt. Nieuczciwa konkurencji: jak dochodzić swego

AFILIACJE

Strona może przechowywać i uzyskiwać dostęp do informacji przechowywanych w urządzeniu, z którego korzystasz do przeglądania strony przez mechanizm plików cookies.
Wejdź na stronę POLITYKA PRYWATNOŚCI i dowiedz się więcej na ten temat.

Studio Monopixel.eu