Dr Arkadiusz Michalak

Radca prawny, rzecznik patentowy, European Trade Mark and Design Attorney, absolwent i doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 letnim doświadczeniem. Ukończył również szkoły prawa amerykańskiego organizowane przez m.in Columbia Law School, Columbus Law School, szkołę prawa antymonopolowego w Cambridge, Philip Morris International Law University oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu prawa własności przemysłowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w departamencie prawnym Philip Morris Polska S.A, kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak oraz Synthos S.A. notowanej na giełdzie (WIG 20) jednej z największych spółek chemicznych w Polsce, której głównym akcjonariuszem jest Michał Sołowow (nr. 1 na liście najbogatszych Polaków „Wprost”), gdzie Dr Michalak sprawował funkcję Dyrektora Działu Prawnego. Obecnie prowadzi indywidualną praktykę radcowską i rzecznikowską w ramach kancelarii Dr Arkadiusz Michalak Kancelaria Prawa Gospodarczego i Własności Intelektualnej doradzając i reprezentując klientów przed sądami i urzędami patentowymi, w tym Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem UE, UPRP, WIPO, EUIPO oraz w postępowaniach arbitrażowych np. przed LCIA.

Ekspert prawny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie implementacji dyrektywy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych oraz uczestnik grupy roboczej dot. prawa autorskiego przy Ministerstwie Kultury. Biegły w postępowaniach karnych z zakresu naruszeń praw autorskich. Przygotowywał również opinię dot. prawa do wizerunku w filmie na potrzeby postępowania przed US District Court California Northern District.

Założyciel i wykładowca Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Prowadzi zajęcia na aplikacji rzeczniowskiej, zaś wcześniej prowadził wykłady na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z prawa autorskiego, ze zwalczania nieuczciwej konkurencji na Wydziale Prawa Krakowskiej Akademii Frycza Modrzewskiego  oraz Akademii WSB (3. miejsce wśród uczelni niepublicznych w Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2021) gdzie na Wydziale Nauk Stosowanych prowadził zajęcia dla zagranicznych studentów z przedmiotu „Protection of Industrial Property and Copyright”.

Był Członkiem Rady Programowej ds. reformy aplikacji rzecznikowskiej oraz Wiceprzewodniczącym Komisji aplikacji rzecznikowskiej. Uczestnik konwentu interesariuszy Wydziału Prawa KAFM w Krakowie oraz Sędzia Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Arbiter rekomendowany ds. rynku kreatywnego i kultury Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Członek Kolegium Recenzentów Monitora Prawniczego (C.H. Beck).

Finalista konkursu Primus in Primis na najlepszego studenta prawa w 2002 r. organizowanego przez firmę Andersen, kancelarię Domański, Zakrzewski, Palinka i ELSA Poland, stypendysta Fundacji im. S. Estreichera przyznawanego przez Rektora UJ najlepszym studentom za wyniki w nauce i postawę godną wychowanka Alme Matris, zwycięzca w Wydziałowym Konkursie krasomówczym w roku 2000, zdobywca 2 miejsca w ogólnopolskim konkursie krasomówczym w roku 2000 w Poznaniu. Otrzymał także nagrodę Rady Wydziału Prawa UJ za publikację podręcznika pt. Historia Prawa Sądowego oraz nagrodę Prezesa Philip Morris Polska S.A. za osiągnięcia w ramach projektu PMI EU Enlargement Project, a także wyróżnienie w konkursie „Verba Legis” od kancelarii Allen&Overy za esej dot. zmian w prawie polskim w związku z członkostwem Polski w UE.

Autor szeregu publikacji z zakresu prawa autorskiego, prawa reklamy, znaków towarowych, prawa patentowego i zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym monografii Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa- zagadnienia cywilnoprawne (2006 r.), Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej (2012 r.), Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie oprogramowaniem komputerowym w erze sztucznej inteligencji (2021) oraz Komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (C.H. Beck 2008 r.), współautor Komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Wolters Kluwer 2010 i 2016 r.) oraz redaktor i współautor Komentarza do prawa własności przemysłowej (C.H. Beck 2016 r.) oraz Komentarza do ustawy o prawie autorskim (C.H.Beck 2019).

Prelegent licznych konferencji i warsztatów z zakresu prawa własności intelektualnej oraz komentator wybranych spraw z zakresu własności intelektualnej dla mediów, w tym Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, Newsweek, Polsat News, TVN CNBC Business, TVP 3, portalu Wirtualna Polska, Polskiego Radia czy Radia Infor.

Systematycznie rozwija swoją wiedzę z zakresu IT i nowych technologii uczestnicząc np. w programie CS50 for Lawyers: wprowadzeniu do nauk informatycznych organizowanym przez Harvard University, kursie Generative AI for Writing, Research, Analytics and Prototyping organizowanym przez Uniwersytet Talliński czy szkoleniu firmy Microsoft pt. Podstawy Platformy Azure: podstawy sztucznej inteligencji.

Prywatnie pasjonat biegów OCR. Uczestniczył m.in. w Spartan Ultra, Spartan Beast (trzykrotnie), Spartan Super, Spartan Sprint, Runmageddon Hardcore (dwukrotnie) i biegu katorżnika, w Polsce i za granicą m.in. na Islandii, w Kanadzie, Rumunii, Czechach i na Słowacji.

AFILIACJE

Strona może przechowywać i uzyskiwać dostęp do informacji przechowywanych w urządzeniu, z którego korzystasz do przeglądania strony przez mechanizm plików cookies.
Wejdź na stronę POLITYKA PRYWATNOŚCI i dowiedz się więcej na ten temat.

Studio Monopixel.eu