Marek Roter

I have used Mr. Michalak advice in difficult case related to area of product design and advertising campaign. Mr. Michalak has successfully resolved the existing dispute by the out of court settlement. Marek Roter General Director of the Polish branch of Microsoft in 2005-2008

Czytaj więcej

Dorota Janczy-Stożek

Mr. Michalak has been representing our company in trademark cases for several years. We are satisfied with this cooperation and we have positive experience related to cooperation with Mr. Michalak. Dorota Janczy-Stożek Proxy of Gold Drop Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Diana Carter

Mr. Michalak has represented my company in trademark and unfair competition dispute. I can say that Mr. Michalak is a very good specialist in this branch of law Diana Carter CEO of L.T.M. Luxury Travel Management Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Bogusław Achinger

Mr. Michalak has represented us in trademark dispute and has presented a very good knowledge of trademark law. He has indicated new and significant aspects of our case. He has also represented business oriented approach. Bogusław Achinger CEO of Regis Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Marek Roter

Z Panem Michalakiem miałem styczność w zakresie trudnej sprawy z zakresu oznaczeń produktów i reklamy. Umiejętnie rozwiązał istniejący konflikt doprowadzając do polubownego rozwiązania sprawy. Marek Roter Dyrektor Generalny polskiego oddziału Microsoft w latach 2005-2008

Czytaj więcej

Dorota Janczy-Stożek

Mec. Michalak reprezentuje naszą firmę w sprawach z zakresu znaków towarowych już od kilku lat. Jesteśmy z tej współpracy zadowoleni i mamy pozytywne doświadczenia we współpracy z Panem Michalakiem. Dorota Janczy-Stożek Prokurent Gold Drop Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Diana Carter

Mec. Michalak reprezentował moją firmę w sprawach z zakresu znaków towarowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Mogę powiedzieć, iż jest bardzo dobrym specjalistą w tej dziedzinie. Diana Carter Prezes Zarządu L.T.M. Luxury Travel Management Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Bogusław Achinger

Mec. Michalak doradzał nam w spornej sprawie z zakresu ochrony znaków towarowych i wykazał się bardzo dobrą znajomością prawa znaków towarowych wskazując na nowe i istotne aspekty naszej sprawy odznaczając się jednocześnie podejściem pro-biznesowym w rozwiązywaniu problemu. Bogusław Achinger Prezes Zarządu Regis Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Własny element

Panel boczny z własną treścią

AFILIACJE

Strona może przechowywać i uzyskiwać dostęp do informacji przechowywanych w urządzeniu, z którego korzystasz do przeglądania strony przez mechanizm plików cookies.
Wejdź na stronę POLITYKA PRYWATNOŚCI i dowiedz się więcej na ten temat.

Studio Monopixel.eu