Ochrona przed nieuczciwą konkurencją, nieuczciwymi praktykami rynkowymi i bezzasadnymi procesami

Jednym z podstawowych filarów działalności kancelarii jest zwalczanie i przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w postaci np. walki z byłymi pracownikami przywłaszczającymi tajemnice przedsiębiorstwa, kopiowaniu produktów, używaniu oznaczeń przedsiębiorstwa wprowadzających w błąd. W tej dziedzinie dr Michalak jak autor lub współautor komentarzy do ustaw i szeregu artykułów jest niekwestionowanym autorytetem. Kancelaria z jednej strony reprezentuje poszkodowanych czynami nieuczciwej konkurencji, z drugiej zaś zajmuje się obroną przed oczywiście bezzasadnymi roszczeniami kierowanymi pod adresem firm.

Przykładowe doświadczenie:

  • Zwycięska reprezentacja norweskiej spółki w sprawie z zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przed Sądem Najwyższym (sygn. akt: III CSK 217/17)
  • Zwycięska reprezentacja przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach (sygn. akt: V AGa 264/18) w sprawie dotyczącej kolizji firmy (oznaczenia przedsiębiorstwa) ze znakiem towarowym
  • Reprezentacja w sporze sądowym dotyczącym przywłaszczenia dokumentacji technicznej i nieuczciwej konkurencji producenta urządzeń do oczyszczania ścieków
  • Reprezentacja renomowanego biura podróży w sprawach z zakresu oznaczenia firmy wprowadzającego w błąd i naruszenia tajemnic przedsiębiorstwa przez byłych pracowników
  • Reprezentacja producenta odzieży w sporze o naruszenie znaku towarowego
  • Obrona producenta lamp przed powództwem z zakresu naruszenia wzorów przemysłowych
  • Obrona producenta urządzeń ogrodniczych przed roszczeniami z zakresu nieuczciwej konkurencji

AFILIACJE

Strona może przechowywać i uzyskiwać dostęp do informacji przechowywanych w urządzeniu, z którego korzystasz do przeglądania strony przez mechanizm plików cookies.
Wejdź na stronę POLITYKA PRYWATNOŚCI i dowiedz się więcej na ten temat.

Studio Monopixel.eu