Artykuł dr Michalaka w pracy zbiorowej dot. Prawa reklamy

Artykuł dr Michalaka pt. Reklama a oprogramowanie komputerowe- uwagi z perspektywy zwalczania nieuczciwej konkurencji w zbiorowej publikacji Reklama aspekty prawne. Nowe wyzwania pod red. Prof. M.Namysłowskiej, Wolters Kluwer Warszawa 2022 r.

Czytaj więcej

Artykuł dr Michalaka w księdze jubileuszowej OIRP Kraków

Artykuł dr Michalaka dot. Roszczenia informacyjnego w prawie własności intelektualnej w Księdze Jubileuszowej OIRP Kraków.

Czytaj więcej

Referat Dr Michalaka podczas konferencji jubileusz czterdziestolecia samorządu radców prawnych

  mec. Michalak wygłosił w dniu 8.12.2022 referat pt. Roszczenie informacyjne w prawie własności intelektualnej- próba oceny po roku obowiązywania nowych regulacji podczas Konferencji: NAUKA PRAWA A PRAKTYKA PRAWNICZA organizowanej przez OIRP w Krakowie 8-9.12.2022 wieńczącej jubileusz czterdziestolecia samorządu radców prawnych (1982-2022).  

Czytaj więcej

Artykuł dr Michalaka w portalu polityka.pl sekcja Rynek

  Artykuł dr Michalaka dla portalu polityka.pl wydawcy tygodnika „Polityka” w sekcji rynek opisujący ochronę wzorów przemysłowych Jak chronić nowoczesne wzornictwo przemysłowe w Polsce i w Europie?     https://michalak-kancelaria.pl/2022/11/artykul-dr-michalak-w-portalu-polityka-pl-sekcja-rynek/        

Czytaj więcej

Referat Dr Michalaka podczas konferencji Instytutu Prawa i Ekonomii UP

Dr Michalak wygłosił referat pt. Prawo platform internetowych próba cywilnoprawnej korekty pozycji kontraktowej uczestników obrotu cyfrowego podczas IV Konferencji Nowe technologie i sztuczna inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania organizowanej przez Instytut Prawa i Ekonomii UP w Krakowie w dniu 21.10.2022  

Czytaj więcej

Dr Michalak wygłosił referat podczas IP Centrum Summer Camp

Dr Michalak wygłosił referat dot. Prawnoautorskich aspektów ochrony produktów mody podczas IP Centrum Summer Camp 26 08 2022.

Czytaj więcej

Referat Dr Michalaka podczas konferencji UMK

Dr Michalak wygłosił referat pt. Projekt ustawy prawo własności przemysłowej analiza krytyczna wybranych instytucji podczas konferencji UMK w dniu 3 czerwca 2022.

Czytaj więcej

Referat Dr Michalaka w ramach Akademii Prawa Nowych Technologii Elsa

Dr Michalak wygłosił 11 maja 2022 referat pt. „Umowa licencyjna na rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji” w ramach Akademii Prawa Nowych Technologii Elsa.

Czytaj więcej

Artykuł dr Michalaka w księdze jubileuszowej Prof. R.Skubisza

Artykuł dr Michalaka dot. zastosowania art. 15 uz.n.k. do zwalczania deliktów cyfrowych: In varietate concordia. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza, C.H. Beck Warszawa 2022

Czytaj więcej

Aktualności archiwalne 2010-2021

– Dr Arkadiusz Michalak dołączył do Kolegium Recenzentów Monitora Prawniczego (C.H. Beck) 22.10.2021 Referat dr Michalaka dot. sztucznej inteligencji Referat pt. „Kształtowanie zaufania do systemów sztucznej inteligencji na przykładzie winy w ramach odpowiedzialności deliktowej?” podczas III Konferencji Nowe technologie i sztuczna inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w

Czytaj więcej

Własny element

Panel boczny z własną treścią

AFILIACJE

Strona może przechowywać i uzyskiwać dostęp do informacji przechowywanych w urządzeniu, z którego korzystasz do przeglądania strony przez mechanizm plików cookies.
Wejdź na stronę POLITYKA PRYWATNOŚCI i dowiedz się więcej na ten temat.

Studio Monopixel.eu