Mec. Michalak ponownie gościem Polskiego Radia

Mec. Michalak był dziś  gościem polskiego radia (PR24). Audycja dot. blasków cieni, wyzwań związanych z implementacją dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym.  

Czytaj więcej

Pomoc w uzyskaniu praw wyłącznych na ładowarki elektryczne

Jak donosi Rzeczpospolita z dn. 24.04.2024 r. Orlen VC zainwestował w ładowarki elektryczne opracowane przez Euroloop. Mec. Michalak przygotowywał zgłoszenia praw wyłącznych tych ładowarek. Jest mi niezmiernie miło, że mogę wspomagać realizację innowacyjnych projektów polskich przedsiębiorców.

Czytaj więcej

Skarga do Sądu UE dot. oznaczenia Sparta

Mec. Arkadiusz Michalak  przygotował skargę do Sądu UE na decyzję EUIPO w sprawie T-88/24 dot. wykorzystania nazwy geograficznej Sparta w znaku towarowym i związanej z tym problematyki zawłaszczania symboli kulturowych przez znaki towarowe. ⚖️  

Czytaj więcej

Zgłoszenie znaku towarowego Sołtys Lubelszczyzny

Jest nam miło poinformować, że reprezentowaliśmy Sołtysa Lubelszyzny w procedurze zgłoszenia znaku towarowego „Sołtys Lubelszczyzny”. ⚖️ Jest nam niezmiernie miło, że możemy wspierać pracę kreatywną twórców w social mediach.

Czytaj więcej

Uzyskanie patentu na „Urządzenie do badań profilaktycznych zmian skórnych”

W dniu dzisiejszym Urząd Patentowy RP udzielił patentu na wynalazek, którego zgłoszenie przygotowywał mec. Michalak  pt.: „Urządzenie do badań profilaktycznych zmian skórnych” opracowane przez klinikę estetyczną z Krakowa oraz jedną z politechnik. Jest mi niezmiernie miło, że mogę wspomagać realizację innowacyjnych projektów polskich przedsiębiorców i uczelni.

Czytaj więcej

Dziennik „Rzeczpospolita” pisze o wygranej mec. Michalaka

Dziennik „Rzeczpospolita” pisze o wygranej mec. Michalaka w sprawie  renomowanego producenta odzieży przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie dot. unieważnienia wzoru przemysłowego kurtki męskiej. (Orz. NSA z dn. 18.04.2023 r. syg. akt. II GSK 1439/19), jak pisze autor tekstu Marek Domagaski: Pełnomocnik spółki dr Arkadiusz Michalak, rzecznik patentowy, argumentował przed NSA, że to na wnioskodawcy

Czytaj więcej

Mec. Michalak gościem II Programu Polskiego Radia

Mec. Michalak był gościem audycji w Polskim Radiu Program II  na temat politycznej poprawności tłumaczenia utworów literackich z perspektywy prawa autorskiego.

Czytaj więcej

Wygrana mec. Michalaka przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Wygrana mec. Michalaka w sprawie  renomowanego producenta odzieży przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie dot. unieważnienia wzoru przemysłowego kurtki męskiej. (Orz. NSA z dn. 18.04.2023 r. syg. akt. II GSK 1439/19).

Czytaj więcej

Dr Michalak uczestniczył w kursie CS50 for Lawyers organizowanym przez Harvard University

CS50 for Lawyers This course is a variant of Harvard University’s introduction to computer science, CS50, designed especially for lawyers.

Czytaj więcej

Artykuł dr Michalaka w pracy zbiorowej dot. Prawa reklamy

Artykuł dr Michalaka pt. Reklama a oprogramowanie komputerowe- uwagi z perspektywy zwalczania nieuczciwej konkurencji w zbiorowej publikacji Reklama aspekty prawne. Nowe wyzwania pod red. Prof. M.Namysłowskiej, Wolters Kluwer Warszawa 2022 r.

Czytaj więcej

Artykuł dr Michalaka w księdze jubileuszowej OIRP Kraków

Artykuł dr Michalaka dot. Roszczenia informacyjnego w prawie własności intelektualnej w Księdze Jubileuszowej OIRP Kraków.

Czytaj więcej

Referat Dr Michalaka podczas konferencji jubileusz czterdziestolecia samorządu radców prawnych

  mec. Michalak wygłosił w dniu 8.12.2022 referat pt. Roszczenie informacyjne w prawie własności intelektualnej- próba oceny po roku obowiązywania nowych regulacji podczas Konferencji: NAUKA PRAWA A PRAKTYKA PRAWNICZA organizowanej przez OIRP w Krakowie 8-9.12.2022 wieńczącej jubileusz czterdziestolecia samorządu radców prawnych (1982-2022).  

Czytaj więcej

Artykuł dr Michalaka w portalu polityka.pl sekcja Rynek

  Artykuł dr Michalaka dla portalu polityka.pl wydawcy tygodnika „Polityka” w sekcji rynek opisujący ochronę wzorów przemysłowych Jak chronić nowoczesne wzornictwo przemysłowe w Polsce i w Europie?     https://michalak-kancelaria.pl/2022/11/artykul-dr-michalak-w-portalu-polityka-pl-sekcja-rynek/        

Czytaj więcej

Referat Dr Michalaka podczas konferencji Instytutu Prawa i Ekonomii UP

Dr Michalak wygłosił referat pt. Prawo platform internetowych próba cywilnoprawnej korekty pozycji kontraktowej uczestników obrotu cyfrowego podczas IV Konferencji Nowe technologie i sztuczna inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania organizowanej przez Instytut Prawa i Ekonomii UP w Krakowie w dniu 21.10.2022  

Czytaj więcej

Dr Michalak wygłosił referat podczas IP Centrum Summer Camp

Dr Michalak wygłosił referat dot. Prawnoautorskich aspektów ochrony produktów mody podczas IP Centrum Summer Camp 26 08 2022.

Czytaj więcej

Referat Dr Michalaka podczas konferencji UMK

Dr Michalak wygłosił referat pt. Projekt ustawy prawo własności przemysłowej analiza krytyczna wybranych instytucji podczas konferencji UMK w dniu 3 czerwca 2022.

Czytaj więcej

Referat Dr Michalaka w ramach Akademii Prawa Nowych Technologii Elsa

Dr Michalak wygłosił 11 maja 2022 referat pt. „Umowa licencyjna na rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji” w ramach Akademii Prawa Nowych Technologii Elsa.

Czytaj więcej

Artykuł dr Michalaka w księdze jubileuszowej Prof. R.Skubisza

Artykuł dr Michalaka dot. zastosowania art. 15 uz.n.k. do zwalczania deliktów cyfrowych: In varietate concordia. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza, C.H. Beck Warszawa 2022

Czytaj więcej

Aktualności archiwalne 2010-2021

– Dr Arkadiusz Michalak dołączył do Kolegium Recenzentów Monitora Prawniczego (C.H. Beck) 22.10.2021 Referat dr Michalaka dot. sztucznej inteligencji Referat pt. „Kształtowanie zaufania do systemów sztucznej inteligencji na przykładzie winy w ramach odpowiedzialności deliktowej?” podczas III Konferencji Nowe technologie i sztuczna inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w

Czytaj więcej

Własny element

Panel boczny z własną treścią

AFILIACJE

Strona może przechowywać i uzyskiwać dostęp do informacji przechowywanych w urządzeniu, z którego korzystasz do przeglądania strony przez mechanizm plików cookies.
Wejdź na stronę POLITYKA PRYWATNOŚCI i dowiedz się więcej na ten temat.

Studio Monopixel.eu