Menu
PLENG

Szanowni Państwo

Witam serdecznie na stronie mojej kancelarii zajmującej się prawem własności intelektualnej i prawem gospodarczym. Od ponad 10 lat doradzam polskim i międzynarodowym klientom w obszarze szeroko rozumianej ochrony innowacji i realizacji projektów dotyczących praw autorskich, wynalazków czy znaków towarowych.

Efektywne i skuteczne doradztwo dla moich klientów jest możliwe dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytemu w międzynarodowych korporacjach i wiodących firmach prawniczych oraz znakomitemu przygotowaniu merytorycznemu popartego kilkudziesięcioma publikacjami w renomowanych wydawnictwach prawniczych.

Arkadiusz MichalakNajlepszą rekomendacją dla mojej osoby są wypowiedzi moich klientów, rekomendacje w portalu Linkedin i fakt, że jestem zapraszany przez media np. TVN CNBC Business jako ekspert w dziedzinie praw własności intelektualnej.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać ochronę swojej pracy intelektualnej, chronić znaki towarowe czy produkty swoich przedsiębiorstw albo potrzebują Państwo reprezentacji w sporze sądowym dotyczącym praw autorskich, logotypów, nazw firm, wynalazków czy wzorów przemysłowych trafiliście Państwo na właściwy adres.

Zapraszam serdecznie
Podpis
Dr Arkadiusz Michalak
radca prawny/ rzecznik patentowy

Rekomendacje klientów

„Mec. Michalak doradzał nam w spornej sprawie z zakresu znaków towarowych i wykazał się bardzo dobrą znajomością prawa znaków towarowych wskazując na nowe i istotne aspekty naszej sprawy odznaczając się jednocześnie podejściem pro-biznesowym w rozwiązywaniu problemu”.
Bogusław Achinger
Prezes Zarządu Regis Sp. z o.o.
„Mec. Michalak reprezentował moją firmę w sprawach z zakresu znaków towarowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Mogę powiedzieć, iż jest bardzo dobrym specjalistą w tej dziedzinie”.
Diana Carter
Prezes Zarządu L.T.M. Luxury Travel
Management Sp. z o.o.
„Mec. Michalak reprezentuje naszą firmę w sprawach z zakresu znaków towarowych już od kilku lat. Jesteśmy z tej współpracy zadowoleni i mamy pozytywne doświadczenia we współpracy z Panem Michalakiem.”
Dorota Janczy-Stożek
Prokurent Gold Drop Sp. z o.o.
„Z Panem Michalakiem miałem styczność w zakresie trudnej sprawy z zakresu oznaczeń produktów i reklamy. Umiejętnie rozwiązał istniejący konflikt doprowadzając do polubownego rozwiązania sprawy.”
Marek Roter, Dyrektor Generalny polskiego oddziału Microsoft w latach 2005-2008
Prev Next

Publikacje

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Komentarz

wyd. II, Wolters Kluwer Warszawa 2016

Prawo własności przemysłowej

Komentarz

C.H. Beck Warszawa 2016

Interes publiczny
i jego oddziaływanie
na powstanie, treść
i wykonanie praw
własności intelektualnej

C.H.Beck, Warszawa 2012

Przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym

C.H. Beck, Warszawa 2008

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Zagadnienia cywilnoprawne

Zakamycze 2006

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Komentarz

Wolters Kluwer,
Warszawa 2010

Prev Next
IPCentrum