Menu
PLENG
01.09.2017

mec. Michalak wygłosił referat

mec. Michalak wygłosił referat pt. „Wybrane zagadnienia roszczenia o wydanie uzyskanych korzyści w prawie własności intelektualnej” podczas konferencji IP Centrum w dniu 13 września 2017 r.

01.05.2017

Kancelaria Dr Michalaka po raz kolejny w katalogu specjalistycznych kancelarii prawnych serwisu Polski Prawnik

Po raz kolejny kancelaria mec. Michalaka została wymieniona przez portal polskiprawnik.pl wśród specjalistycznych butikowych kancelarii z zakresu własności Intelektualnej.

05.12.2016

Mec. Michalak wygłosił referat pt.

„Wybrane aspekty procesowej ochrony wzorów przemysłowych” podczas konferencji IP Centrum i DLA PIPER w dniu 9 września 2016 r.

02.03.2016

Udział w spotkaniu ekspertów w Ministerstwie Kultury dot. egzekwowania prawa autorskich

10 marca 2016 r. mec. Michalak weźmie udział w spotkaniu ekspertów w Ministerstwie Kultury dot. egzekwowania prawa autorskich w środowisku cyfrowym i wprowadzeniu nowych instytucji do prawa autorskiego.

01.03.2016

Komentarz do prawa własności przemysłowej

W marcu w wydawnictwie C.H.Beck ukaże się komentarz do prawa własności przemysłowej, którego mec. Michalak jest współautorem i redaktorem.

01.03.2016

II wydanie komentarza do zwalczania nieuczciwej konkurencji

W lutym, w wydawnictwie Wolters Kluwer ukazało się II wydanie komentarza do zwalczania nieuczciwej konkurencji którego współautorem jest mec. Michalak.

01.02.2016

Komentarz dla Wirtualnej Polski

Mec. Michalak udzielił komentarza dla portalu Wirtualna Polska w zakresie praw autorskich do materiałów IPN.

07.08.2014

Dr Michalak poprowadzi warsztaty z prawa patentowego

Dr Michalak poprowadzi warsztaty z prawa patentowego w ramach Patent Law Summer School organizowanej przez ELSA Poznań w lipcu 2014 r. dla studentów z całej Europy.

10.11.2013

Wystąpienie dr Michalak na międzynarodowej konferencji z zakresu prawa autorskiego CopyCamp.

Podczas międzynarodowej konferencji Copycamp, która odbyła się w dniu 1.10.2013 w Warszawie dr Michalak wygłosił referat pt.” Prawo własności intelektualnej a konkurencja: przypadek bezzasadnych procesów sądowych”

10.11.2013

Wystąpienie dr Michalaka na konferencji z okazji 95 lecia ZAIKSU

Podczas konferencji z okazji 95 lecia ZAIKSU w dniu 20.09.2013 w Warszawie, dr Michalak wygłosił referat pt. „Definicja utworu audiowizualnego w ustawodawstwach zagranicznych”.