Menu
PLENG

szanowni państwo

Witam serdecznie na stronie mojej kancelarii zajmującej się prawem własności intelektualnej i prawem gospodarczym. Od ponad 15 lat doradzam polskim i międzynarodowym klientom w obszarze szeroko rozumianej ochrony innowacji i realizacji projektów dotyczących praw autorskich, wynalazków czy znaków towarowych.

Efektywne i skuteczne doradztwo prawne dla moich klientów jest możliwe dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytemu w międzynarodowych korporacjach i wiodących firmach prawniczych oraz znakomitemu przygotowaniu merytorycznemu popartego kilkudziesięcioma publikacjami w renomowanych wydawnictwach prawniczych.

Arkadiusz MichalakNajlepszą rekomendacją dla mojej osoby są wypowiedzi moich klientów, rekomendacje w portalu Linkedin i fakt, że jestem zapraszany przez media np. TVN CNBC Business jako ekspert w dziedzinie praw własności intelektualnej.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać ochronę swojej pracy intelektualnej, chronić znaki towarowe czy produkty swoich przedsiębiorstw albo potrzebują Państwo reprezentacji w sporze sądowym dotyczącym praw autorskich, logotypów, nazw firm, wynalazków czy wzorów przemysłowych trafiliście Państwo na właściwy adres.

Zapraszam serdecznie
Podpis
Dr Arkadiusz Michalak
radca prawny/ rzecznik patentowy

rekomendacje klientów

„Mec. Michalak doradzał nam w spornej sprawie z zakresu ochrony znaków towarowych i wykazał się bardzo dobrą znajomością prawa znaków towarowych wskazując na nowe i istotne aspekty naszej sprawy odznaczając się jednocześnie podejściem pro-biznesowym w rozwiązywaniu problemu”.
Bogusław Achinger
Prezes Zarządu Regis Sp. z o.o.
„Mec. Michalak reprezentował moją firmę w sprawach z zakresu znaków towarowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Mogę powiedzieć, iż jest bardzo dobrym specjalistą w tej dziedzinie”.
Diana Carter
Prezes Zarządu L.T.M. Luxury Travel
Management Sp. z o.o.
„Mec. Michalak reprezentuje naszą firmę w sprawach z zakresu znaków towarowych już od kilku lat. Jesteśmy z tej współpracy zadowoleni i mamy pozytywne doświadczenia we współpracy z Panem Michalakiem.”
Dorota Janczy-Stożek
Prokurent Gold Drop Sp. z o.o.
„Z Panem Michalakiem miałem styczność w zakresie trudnej sprawy z zakresu oznaczeń produktów i reklamy. Umiejętnie rozwiązał istniejący konflikt doprowadzając do polubownego rozwiązania sprawy.”
Marek Roter, Dyrektor Generalny polskiego oddziału Microsoft w latach 2005-2008
Prev Next

publikacje

komentarz do prawa autorskiego

Newsweek (Nr. 39/2021)
Ochrona dóbr osobistych firm.

komentarz do prawa autorskiego

Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie oprogramowaniem komputerowym w erze sztucznej inteligencji

C.H. Beck Warszawa 2021

komentarz do prawa autorskiego

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Komentarz

C.H. Beck Warszawa 2019

prawo autorskie kraków

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Komentarz

wyd. II, Wolters Kluwer Warszawa 2016

rzecznik patentowy kraków

Prawo własności przemysłowej

Komentarz

C.H. Beck Warszawa 2016

ochrona znaków towarowych kraków

Interes publiczny
i jego oddziaływanie
na powstanie, treść
i wykonanie praw
własności intelektualnej

C.H.Beck, Warszawa 2012

ochrona znaków towarowych

Przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym

C.H. Beck, Warszawa 2008

ochrona danych osobowych

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Zagadnienia cywilnoprawne

Zakamycze 2006

prawo autorskie

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Komentarz

Wolters Kluwer,
Warszawa 2010

Prev Next
IPCentrum